Stichting Cooperatief Zelfstandig Ondernemerschap

Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden

Over ons

Stichting Cooperatie Zelfstandig Ondernemerschap (SCZO) is opgericht 13 augustus 2010.


De oprichter en tevens bestuurder is de heer Rob. A. Verburgh (1958).


SCZO heeft als doel:


  1. het bevorderen van het coöperatief zelfstandig ondernemerschap in Nederland in het algemeen, om daarmee de (eventuele) werkloosheid van de Nederlandse burger en de bijkomende financiele afhankelijkheid bij uitkeringsinstanties te minimaliseren;
  2. het bevorderen van coöperatief zelfstandig ondernemerschap in Nederland van goed en hoger opgeleide mensen, met als specifiek de doelgroepen: (langdurig) werkelozen, minder validen, chronisch zieken, de failliet, de saniet en minder draagkrachtigen om daarmee de financiele afhankelijkheid van hen bij de uitkeringsinstanties te minimaliseren.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Onze diensten

Mental Coaching

SCZO doet met behulp van NLP, NEI, Hypnotherapie en Enneagramkunde mensen weer in hun kracht zetten.

Specialisme: het herkaderen (reframing) van belemmerende overtuigingen bij mensen die vastlopen in hun leven en geen uitweg meer (willen) zien.

Financiele Coaching

SCZO richt zich op zelfstandige professionals, (ex)ondernemers en (oudere) werknemers, LBO t/m WO opgeleid, die (bijna) zonder inkomen zitten.


SCZO coacht geinteresseerden tegen een kostprijs, omdat deze Stichting zonder winstoogmerk werkt.

Ons team

Rob Verburgh sr.

Mental- & Ondernemerscoach

Martin Smink

Bedrijfskundige & Ondernemerscoach


Testimonials

Martin van H.

Zonder de hulp van Rob en Martin, had ik nu langdurig in de Bijstand gezeten. Mijn bedrijf loopt momenteel als een zonnetje.

Jeanette S.

Als ZZP-er met een eenmanszaak werd ik nergens verzekerd, omdat ik kanker heb gehad. Rob en Martin hebben hebben dit wel mogelijk gemaakt.

Monique van de K.

Ik kwam met het solliciteren door mijn leeftijd niet aan het werk. Rob leerde mij niet te solliciteren, maar te acquireren. Ik werk nu als freelancer.

Joost R.

Ik mocht niet ondernemen tijdens een schuldsaneringstraject. Rob en Martin laten mij nu ondernemen, zonder problemen met een bewindvoerder. Met de extra winst los ik sneller mijn schulden af.


Bereikbaarheid

U kunt ons 24/7 bereiken op ons e-mail adres info@sczo.nl 

Wij reageren binnen 24 uur.

Contact